สมัครงาน

ร่วมงานกับหน่วยงานของ NEDA

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ
  • 2 พ.ค. 2562
  • 349 View
เงินเดือน : ไม่ระบุ
เวลาปฏิบัติงาน : 8
สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 14 เลขที่ 123 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวน : 2 อัตรา

ตำแหน่งงานอื่นๆ