สมัครงาน

ร่วมงานกับหน่วยงานของ NEDA

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารเงินทุน
  • 23 ก.ย. 2562
  • 222 View
เงินเดือน : 60,000 - 100,000 บาท
เวลาปฏิบัติงาน : 8
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 14 เลขที่ 123 ถนนวิภาวดี-รังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวน : 1 อัตรา

ตำแหน่งงานอื่นๆ