สมัครงาน

ร่วมงานกับหน่วยงานของ NEDA

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) หรือ สพพ. ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง
เป็นหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือหรือให้การส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้เกิดการพัฒนา ทางเศรษฐกิจ และเป็นประโยชน์ด้านการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุน ระหว่างประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาคและ ระดับมหภาค ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ ของรัฐบาล มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความ สามารถ เพื่อรองรับการ ขยายงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
ประกาศผล
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
    3 เม.ย. 2563
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ สำนักบริหารโครงการ 2
    13 มี.ค. 2563
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ สำนักบริหารโครงการ 2
    2 มี.ค. 2563
ทั้งหมด3รายการ