สมัครงาน

ร่วมงานกับหน่วยงานของ NEDA

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) หรือ สพพ. ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง
เป็นหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือหรือให้การส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้เกิดการพัฒนา ทางเศรษฐกิจ และเป็นประโยชน์ด้านการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุน ระหว่างประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาคและ ระดับมหภาค ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ ของรัฐบาล มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความ สามารถ เพื่อรองรับการ ขยายงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
ประกาศผล
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด สำนักนโยบายและแผน
    16 ก.ย. 2565
  • แจ้งกำหนดการสำหรับเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นิติกร
    1 ต.ค. 2564
ทั้งหมด2รายการ