สมัครงาน

ร่วมงานกับหน่วยงานของ NEDA

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) หรือ สพพ. ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง
เป็นหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือหรือให้การส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้เกิดการพัฒนา ทางเศรษฐกิจ และเป็นประโยชน์ด้านการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุน ระหว่างประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาคและ ระดับมหภาค ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์ ของรัฐบาล มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความ สามารถ เพื่อรองรับการ ขยายงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
จำนวน
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้านบัญชี
  15 ก.ย. 2566
  1 อัตรา
 • การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้านบัญชี
  15 ก.ย. 2566
  1 อัตรา
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้านตรวจสอบภายใน
  12 ก.ย. 2566
  1 อัตรา
 • การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้านตรวจสอบภายใน
  12 ก.ย. 2566
  1 อัตรา
ทั้งหมด4รายการ