เอกสารเผยแพร่

เอกสารสำคัญต่าง ๆ

เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแผร่
 • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 23 ม.ค. 2560
  • Download : 891
  • View : 414
 • มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
  มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 29 มี.ค. 2562
  • Download : 894
  • View : 312
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 29 มี.ค. 2562
  • Download : 912
  • View : 287
ทั้งหมด3รายการ