เอกสารเผยแพร่

เอกสารสำคัญต่าง ๆ

เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแผร่
 • คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (มีนาคม 2566)
  คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (มีนาคม 2566)
  • File size : 0.09 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 11 มี.ค. 2566
  • Download : 10
  • View : 22
 • คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กุมภาพันธ์ 2566)
  คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กุมภาพันธ์ 2566) หัวข้อ "การตีตราผู้อื่นและความยึดมั่นในวิชาชีพ"
  • File size : 0.09 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 6 ก.พ. 2566
  • Download : 2113
  • View : 103
 • คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (มกราคม 2566)
  คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ เดือนมกราคม 2566 หัวข้อ "แรงบันดาลใจ จากครอบครัว สู่การเรียนรู้"
  • File size : 0.09 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 7 ม.ค. 2566
  • Download : 2116
  • View : 104
 • ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  • File size : 0.09 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 13 ธ.ค. 2565
  • Download : 2120
  • View : 543
 • คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ธันวาคม 2565)
  คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ธันวาคม 2565) หัวข้อ "เมื่อไหร่เราถึงจะเป็นผู้ใหญ่"
  • File size : 0.09 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 8 ธ.ค. 2565
  • Download : 2115
  • View : 155
 • ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)
  ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)
  • File size : 0.09 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 19 พ.ย. 2565
  • Download : 2119
  • View : 412
 • คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (พฤศจิกายน 2565)
  คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (พฤศจิกายน 2565) เกี่ยวกับการมีสติ 3 หัวข้อ (1) What is mindfulness? นิยามของสติ (2) How to practice mindfulness วิธีฝึกสติ และ (3) How mindfulness helps to manage emotions สติกับอารมณ์
  • File size : 0.09 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 10 พ.ย. 2565
  • Download : 2119
  • View : 196
 • คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565)
  คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2565) หัวข้อ "ศรัทธาตาสว่าง"
  • File size : 0.09 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 11 ต.ค. 2565
  • Download : 2119
  • View : 247
 • คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ เดือนกันยายน 2565
  คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ เดือนกันยายน 2565 หัวข้อ "เชื่อในความดี-ทำให้ดีที่สุด" (Do Your Best)
  • File size : 0.09 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 14 ก.ย. 2565
  • Download : 2116
  • View : 294
 • ระเบียบ คพพ. ว่าด้วยคกก. ตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายใน (ฉบับที่..) พ.ศ. 2565
  ระเบียบ คพพ. ว่าด้วยคกก. ตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายใน (ฉบับที่..) พ.ศ. 2565
  • File size : 0.09 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 26 ส.ค. 2565
  • Download : 2123
  • View : 307
 • คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ เดือนสิงหาคม 2565
  คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ เดือนสิงหาคม 2565
  • File size : 0.09 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 2 ส.ค. 2565
  • Download : 2119
  • View : 363
 • คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ เดือนกรกฎาคม 2565
  คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ เดือนกรกฎาคม 2565 หัวข้อ "Empathy in the Workplace"
  • File size : 0.09 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 5 ก.ค. 2565
  • Download : 2123
  • View : 420
ทั้งหมด237รายการ