เอกสารเผยแพร่

เอกสารสำคัญต่าง ๆ

เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแผร่
 • รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ปี 2566 (รอบ 6 เดือน)
  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ปี 2566 (รอบ 6 เดือน)
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 28 เม.ย. 2566
  • Download : 2317
  • View : 258
 • แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ
  แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .png
  • Updated : 28 เม.ย. 2566
  • Download : 2314
  • View : 272
 • รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ สพพ. ประจำปี 2566
  รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ สพพ. ประจำปี 2566
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 18 เม.ย. 2566
  • Download : 2302
  • View : 244
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ สพพ. ประจำปี 2566
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ สพพ. ประจำปี 2566
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 28 ก.พ. 2566
  • Download : 2305
  • View : 268
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ปี 2566 (ต.ค. 65 - มี.ค. 66)
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ปี 2566 (ต.ค. 65 - มี.ค. 66)
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 26 เม.ย. 2566
  • Download : 2315
  • View : 265
 • รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ สพพ. ประจำปี 2565
  รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ สพพ. ประจำปี 2565
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 29 เม.ย. 2565
  • Download : 2348
  • View : 713
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ สพพ. ประจำปี 2565
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ สพพ. ประจำปี 2565
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 29 เม.ย. 2565
  • Download : 2304
  • View : 663
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 28 เม.ย. 2565
  • Download : 2314
  • View : 670
 • รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของ สพพ. ประจำปี 2564
  รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของ สพพ. ประจำปี 2564
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 28 เม.ย. 2564
  • Download : 2304
  • View : 1113
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของ สพพ. ประจำปี 2564
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของ สพพ. ประจำปี 2564
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 28 เม.ย. 2564
  • Download : 2306
  • View : 984
 • รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน ปี 2563
  รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน ปี 2563
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 1 เม.ย. 2564
  • Download : 2303
  • View : 1148
 • มาตรการส่งเสริมคุณและความโปรงใส่ภายใน
  มาตรการส่งเสริมคุณและความโปรงใส่ภายใน
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 1 เม.ย. 2564
  • Download : 2347
  • View : 1049
ทั้งหมด13รายการ