เอกสารเผยแพร่

เอกสารสำคัญต่าง ๆ

เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแผร่
 • รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ปี 2566 (รอบ 6 เดือน)
  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ปี 2566 (รอบ 6 เดือน)
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 28 เม.ย. 2566
  • Download : 20
  • View : 56
 • แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ
  แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .png
  • Updated : 28 เม.ย. 2566
  • Download : 19
  • View : 53
 • รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ สพพ. ประจำปี 2566
  รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ สพพ. ประจำปี 2566
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 18 เม.ย. 2566
  • Download : 16
  • View : 39
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ สพพ. ประจำปี 2566
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ สพพ. ประจำปี 2566
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 28 ก.พ. 2566
  • Download : 18
  • View : 54
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ปี 2566 (ต.ค. 65 - มี.ค. 66)
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ปี 2566 (ต.ค. 65 - มี.ค. 66)
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 26 เม.ย. 2566
  • Download : 23
  • View : 68
 • รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ สพพ. ประจำปี 2565
  รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ สพพ. ประจำปี 2565
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 29 เม.ย. 2565
  • Download : 2147
  • View : 500
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ สพพ. ประจำปี 2565
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ สพพ. ประจำปี 2565
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 29 เม.ย. 2565
  • Download : 2153
  • View : 486
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 28 เม.ย. 2565
  • Download : 2144
  • View : 487
 • รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของ สพพ. ประจำปี 2564
  รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของ สพพ. ประจำปี 2564
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 28 เม.ย. 2564
  • Download : 2143
  • View : 896
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของ สพพ. ประจำปี 2564
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของ สพพ. ประจำปี 2564
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 28 เม.ย. 2564
  • Download : 2144
  • View : 813
 • รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน ปี 2563
  รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน ปี 2563
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 1 เม.ย. 2564
  • Download : 2143
  • View : 935
 • มาตรการส่งเสริมคุณและความโปรงใส่ภายใน
  มาตรการส่งเสริมคุณและความโปรงใส่ภายใน
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 1 เม.ย. 2564
  • Download : 2151
  • View : 854
ทั้งหมด13รายการ