เอกสารเผยแพร่

เอกสารสำคัญต่าง ๆ

เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแผร่
 • รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 4 ต.ค. 2566
  • Download : 101
  • View : 152
 • รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 4 ต.ค. 2566
  • Download : 94
  • View : 153
 • รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 4 ต.ค. 2566
  • Download : 96
  • View : 157
 • รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 20 ก.ย. 2564
  • Download : 2391
  • View : 883
 • รายงานผลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สพพ. ปี 2563
  รายงานผลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สพพ. ปี 2563
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 17 ก.ย. 2563
  • Download : 2312
  • View : 1168
 • รายงานผลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สพพ. ปี 2561
  รายงานผลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สพพ. ปี 2561
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 8 ต.ค. 2562
  • Download : 2327
  • View : 1463
 • รายงานผลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สพพ. ปี 2560
  รายงานผลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สพพ. ปี 2560
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 9 ม.ค. 2561
  • Download : 2326
  • View : 1786
 • รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สพพ. ปี 2559
  รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ สพพ. ปี 2559
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 9 ม.ค. 2561
  • Download : 2318
  • View : 1689
ทั้งหมด8รายการ