เอกสารเผยแพร่

เอกสารสำคัญต่าง ๆ

เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแผร่
 • ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 7 มิ.ย. 2561
  • Download : 898
  • View : 375
 • ขั้นตอนการร่างขอบเขตการดำเนินงาน (TOR)
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 7 มิ.ย. 2561
  • Download : 914
  • View : 347
 • ขั้นตอนการกำกับและตรวจรับงานของที่ปรึกษา
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 7 มิ.ย. 2561
  • Download : 898
  • View : 300
 • ขั้นตอนการจัดถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 7 มิ.ย. 2561
  • Download : 913
  • View : 339
ทั้งหมด4รายการ