เอกสารเผยแพร่

เอกสารสำคัญต่าง ๆ

เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแผร่
 • ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 7 มิ.ย. 2561
  • Download : 883
  • View : 345
 • ขั้นตอนการร่างขอบเขตการดำเนินงาน (TOR)
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 7 มิ.ย. 2561
  • Download : 901
  • View : 313
 • ขั้นตอนการกำกับและตรวจรับงานของที่ปรึกษา
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 7 มิ.ย. 2561
  • Download : 888
  • View : 272
 • ขั้นตอนการจัดถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 7 มิ.ย. 2561
  • Download : 891
  • View : 311
ทั้งหมด4รายการ