เอกสารเผยแพร่

เอกสารสำคัญต่าง ๆ

เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแผร่
 • ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 7 มิ.ย. 2561
  • Download : 103
  • View : 260
 • ขั้นตอนการร่างขอบเขตการดำเนินงาน (TOR)
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 7 มิ.ย. 2561
  • Download : 109
  • View : 276
 • ขั้นตอนการกำกับและตรวจรับงานของที่ปรึกษา
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 7 มิ.ย. 2561
  • Download : 94
  • View : 244
 • ขั้นตอนการจัดถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน
  • File size : 0.06 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 7 มิ.ย. 2561
  • Download : 102
  • View : 227
ทั้งหมด4รายการ