เอกสารเผยแพร่

เอกสารสำคัญต่าง ๆ

เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแผร่
 • คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตุลาคม 2566)
  คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตุลาคม 2566) ในหัวข้อ "ความซื่อสัตย์ชนะใจ (ตัวเอง)"
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 16 ต.ค. 2566
  • Download : 115
  • View : 151
 • คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กันยายน 2566)
  คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กันยายน 2566) หัวข้อ "UMBRELLA"
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 8 ก.ย. 2566
  • Download : 155
  • View : 191
 • คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สิงหาคม 2566)
  คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สิงหาคม 2566) หัวข้อ "การสื่อสารและความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น" และ "การเห็นใจผู้อื่นมากไป จนมองข้ามหัวใจตัวเอง"
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 11 ส.ค. 2566
  • Download : 2355
  • View : 235
 • คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรกฎาคม 2566)
  คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรกฎาคม 2566) หัวข้อ "การดูแลคนที่เรารักเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆ"
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 13 ก.ค. 2566
  • Download : 2337
  • View : 237
 • คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (มิถุนายน 2566)
  คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (มิถุนายน 2566) หัวข้อ "ให้ไซเบอร์บูลลี่จบที่รุ่นเรา"
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 7 มิ.ย. 2566
  • Download : 2319
  • View : 233
 • คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (พฤษภาคม 2566)
  คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (พฤษภาคม 2566) หัวข้อ "คุณค่า"
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 1 พ.ค. 2566
  • Download : 2323
  • View : 275
 • คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เมษายน 2566)
  คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เมษายน 2566) หัวข้อ "ขยะทองคำ : ไม่มีสิ่งใดไร้ค่า" โดย ปัญญายุทธ์
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 5 เม.ย. 2566
  • Download : 2321
  • View : 288
 • คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (มีนาคม 2566)
  คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (มีนาคม 2566)
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 11 มี.ค. 2566
  • Download : 2326
  • View : 304
 • คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กุมภาพันธ์ 2566)
  คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กุมภาพันธ์ 2566) หัวข้อ "การตีตราผู้อื่นและความยึดมั่นในวิชาชีพ"
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 6 ก.พ. 2566
  • Download : 2319
  • View : 372
 • คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (มกราคม 2566)
  คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ เดือนมกราคม 2566 หัวข้อ "แรงบันดาลใจ จากครอบครัว สู่การเรียนรู้"
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 7 ม.ค. 2566
  • Download : 2326
  • View : 367
 • คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ธันวาคม 2565)
  คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ธันวาคม 2565) หัวข้อ "เมื่อไหร่เราถึงจะเป็นผู้ใหญ่"
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 8 ธ.ค. 2565
  • Download : 2332
  • View : 405
 • คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (พฤศจิกายน 2565)
  คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (พฤศจิกายน 2565) เกี่ยวกับการมีสติ 3 หัวข้อ (1) What is mindfulness? นิยามของสติ (2) How to practice mindfulness วิธีฝึกสติ และ (3) How mindfulness helps to manage emotions สติกับอารมณ์
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 10 พ.ย. 2565
  • Download : 2322
  • View : 458
ทั้งหมด65รายการ