เอกสารเผยแพร่

เอกสารสำคัญต่าง ๆ

เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแผร่
 • พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
  กฎหมายที่ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการประชาชนและการบริหารราชการแผ่นดิน
  • File size : 0.13 Mb
  • File type : .pdf
  • Updated : 17 พ.ย. 2566
  • Download : 20
  • View : 45
ทั้งหมด1รายการ