เอกสารเผยแพร่

เอกสารสำคัญต่าง ๆ

เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแผร่
  • ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565
    ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565
    • File size : 0.09 Mb
    • File type : .pdf
    • Updated : 29 เม.ย. 2565
    • Download : 10
    • View : 30
  • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565
    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565
    • File size : 0.09 Mb
    • File type : .pdf
    • Updated : 29 เม.ย. 2565
    • Download : 13
    • View : 34
  • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน
    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน
    • File size : 0.09 Mb
    • File type : .pdf
    • Updated : 10 ส.ค. 2564
    • Download : 1810
    • View : 147
  • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
    • File size : 0.09 Mb
    • File type : .pdf
    • Updated : 29 เม.ย. 2564
    • Download : 1815
    • View : 416
ทั้งหมด4รายการ