เอกสารเผยแพร่

เอกสารสำคัญต่าง ๆ

ระเบียบ สพพ. ว่าด้วยคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ หลักเกณฑ์การได้มา และการบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 2563
โดย: ธนะ มงคลโภชน์
  • 27 ส.ค. 2563
  • 1105 View
เอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวข้อง