เอกสารเผยแพร่

เอกสารสำคัญต่าง ๆ

ระเบียบ สพพ. ว่าด้วยคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ หลักเกณฑ์การได้มาและการบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2560
โดย: ธนะ มงคลโภชน์
  • 11 ม.ค. 2561
  • 1850 View
เอกสารเผยแพร่ที่เกี่ยวข้อง