เอกสารเผยแพร่

เอกสารสำคัญต่าง ๆ

ประกาศ สพพ. ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา
โดย: Neda Admin
  • 9 ม.ค. 2561
  • 1491 View