การประกวดราคาหาผู้รับเหมา สำหรับโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบท และถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา

โดย: thana   07/12/2560    80

เอกสารดาวน์โหลด