สพพ. เตรียมความพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉินของอาคารซันทาวเวอร์ส ประจำปี 2560

โดย: jaruphatm   10/11/2560    187

 นายพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. เข้าร่วมการฝึกซ้อมการเตรียมความพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉิน (กรณีอัคคีภัย) ประจำปี 2560 เพื่อให้ได้รับความรู้และความเข้าใจพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจในกรณีฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด ณ อาคารซันทาวเวอร์ส เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560