กฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ. 2560

โดย: jaruphatm   01/11/2560    100

 นายเนวิน สินสิริ ผู้อำนวยการ และพันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล รองผู้อำนวยการ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพพ. เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการคลัง ประจำปี พ.ศ.2560 โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560